alexin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alexin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alexin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alexin.

Từ điển Anh Việt

 • alexin

  /ə'leksin/

  * danh từ

  (y học) chất alexin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alexin

  * kỹ thuật

  y học:

  bồ thể