alcyon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcyon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcyon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcyon.

Từ điển Anh Việt

  • alcyon

    động vật

    chim thanh bình; chim trả