albuminous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminous.

Từ điển Anh Việt

 • albuminous

  /æl'bju:minəs/

  * tính từ

  (thuộc) anbumin; có anbumin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • albuminous

  * kinh tế

  có anbumin

  thuộc anbumin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • albuminous

  relating to or containing or resembling albumin