albuminoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminoid.

Từ điển Anh Việt

 • albuminoid

  /æl'bju:minɔid/

  * danh từ

  (hoá học) Anbuminoit

  * tính từ

  dạng anbumin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • albuminoid

  Similar:

  scleroprotein: a simple protein found in horny and cartilaginous tissues and in the lens of the eye