albino nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albino nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albino giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albino.

Từ điển Anh Việt

 • albino

  /æl'bi:nou/

  * danh từ, số nhiều albinos

  người bạch tạng

  thú bạch tạng, cây bạch tạng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • albino

  * kỹ thuật

  y học:

  người bạch tạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • albino

  a person with congenital albinism: white hair and milky skin; eyes are usually pink