albedo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albedo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albedo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albedo.

Từ điển Anh Việt

 • albedo

  * danh từ

  (vật lý) anbeđô, suất phân chiếu

 • albedo

  suất phản chiếu, anbeđô

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • albedo

  * kinh tế

  anbeđô

  suất phân chiếu

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  anbedo

  suất phân chiếu

  suất phản chiếu

  điện lạnh:

  anbeđo

  y học:

  sự trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet