aix galericulata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aix galericulata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aix galericulata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aix galericulata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aix galericulata

    Similar:

    mandarin duck: showy crested Asiatic duck; often domesticated

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).