airstrip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airstrip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airstrip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airstrip.

Từ điển Anh Việt

  • airstrip

    * danh từ

    bãi đáp, bãi hạ cánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet