airstream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airstream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airstream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airstream.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • airstream

    a relatively well-defined prevailing wind

    Similar:

    slipstream: the flow of air that is driven backwards by an aircraft propeller

    Synonyms: race, backwash, wash

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).