airsick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airsick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airsick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airsick.

Từ điển Anh Việt

  • airsick

    * tính từ

    say gió khi đi máy bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet