airplane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airplane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airplane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airplane.

Từ điển Anh Việt

 • airplane

  /'eəplein/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy bay, tàu bay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • airplane

  * kinh tế

  đi máy bay

  máy bay

  phi cơ

  * kỹ thuật

  máy bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airplane

  an aircraft that has a fixed wing and is powered by propellers or jets

  the flight was delayed due to trouble with the airplane

  Synonyms: aeroplane, plane