airiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airiness.

Từ điển Anh Việt

 • airiness

  /'eərinis/

  * danh từ

  sự thoáng gió, sự ở trên cao lộng gió

  sự nhẹ nhàng, sự uyển chuyển

  sự thảnh thơi, sự thoải mái, sự ung dung

  sự hời hợt, sự thiếu nghiêm túc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airiness

  the property of something spacious and abounding in fresh air

  the property of something weightless and insubstantial

  Synonyms: buoyancy

  lightness in movement or manner

  Synonyms: delicacy