air-speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-speed.

Từ điển Anh Việt

  • air-speed

    /'eəspi:d/

    * danh từ

    tốc độ của máy bay