air-speed indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-speed indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-speed indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-speed indicator.

Từ điển Anh Việt

 • air-speed indicator

  /'eəspi:d'indikeitə/ (air-speed_meter) /'ɜəspi:d'mi:t:ə/

  speed_meter)

  /'ɜəspi:d'mi:t:ə/

  * danh từ

  đồng hồ chỉ tốc độ (của máy bay)