air-condition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-condition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-condition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-condition.

Từ điển Anh Việt

 • air-condition

  /'eəkən,diʃn/

  * ngoại động từ

  điều hoà không khí, điều hoà độ nhiệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air-condition

  control the humidity and temperature of

  The room was cool because it had been air-conditioned

  Similar:

  air-cool: equip with an apparatus for controlling the humidity and temperature

  Our house is not air-conditioned