air-blast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-blast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-blast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-blast.

Từ điển Anh Việt

  • air-blast

    /'eəblɑ:st/

    * danh từ

    luồng không khí