aiguille nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aiguille nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aiguille giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aiguille.

Từ điển Anh Việt

  • aiguille

    /'eigwi:l/

    * danh từ

    mỏm đá nhọn, núi đá đỉnh nhọn