ahmed zoki yamani nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ahmed zoki yamani nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ahmed zoki yamani giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ahmed zoki yamani.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ahmed zoki yamani

    Similar:

    yamani: Saudi Arabian minister of petroleum who was a central figure in the creation of OPEC (born in 1930)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).