aha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aha.

Từ điển Anh Việt

  • aha

    /ɑ:hɑ:/

    * thán từ

    a ha!, ha ha!