ahab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ahab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ahab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ahab.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ahab

    according to the Old Testament he was a pagan king of Israel and husband of Jezebel (9th century BC)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).