agiotage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agiotage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agiotage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agiotage.

Từ điển Anh Việt

 • agiotage

  /'ædʤətidʤ/

  * danh từ

  nghề đổi tiền

  sự đầu cơ ở thị trường chứng khoán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agiotage

  * kinh tế

  đầu cơ chứng khoán

Từ điển Anh Anh - Wordnet