aggeus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggeus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggeus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggeus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aggeus

    Similar:

    haggai: a Hebrew minor prophet

    haggai: an Old Testament book telling the prophecies of Haggai which are concerned mainly with rebuilding the temples after the Babylonian Captivity

    Synonyms: Book of Haggai

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).