ageratina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ageratina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ageratina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ageratina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ageratina

    annual to perennial herbs or shrubs of eastern United States and Central and South America

    Synonyms: genus Ageratina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).