ageratina altissima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ageratina altissima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ageratina altissima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ageratina altissima.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ageratina altissima

    Similar:

    white snakeroot: American herb having flat-topped clusters of small white flower heads; reputedly a cause of trembles and milk sickness; sometimes placed in genus Eupatorium

    Synonyms: white sanicle, Eupatorium rugosum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).