agate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agate.

Từ điển Anh Việt

 • agate

  /'ægət/

  * danh từ

  đá mã não

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành in) chữ in cỡ 5...

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agate

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  đá mã não

  mã não

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agate

  an impure form of quartz consisting of banded chalcedony; used as a gemstone and for making mortars and pestles