afrit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afrit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afrit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afrit.

Từ điển Anh Việt

  • afrit

    /'æfri:t/ (afrit) /'æfri:t/ (afrite) /'æfri:t/

    * danh từ

    con quỷ (thần thoại người Hồi)