afghani nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afghani nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afghani giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afghani.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • afghani

  the basic unit of money in Afghanistan

  of or relating to or characteristic of Afghanistan or its people

  Synonyms: Afghan, Afghanistani

  Similar:

  pashto: an Iranian language spoken in Afghanistan and Pakistan; the official language of Afghanistan

  Synonyms: Pashtu, Paxto, Afghan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).