afe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afe.

Từ điển Anh Việt

  • afe

    (Apple File Exchange) Một tiện ích cung cấp kèm theo từng máy tính Macintosh để làm cho các máy Mac, loại có trang bị ổ đựa thích hợp, có thể trao đổi dữ liệu với các máy tính tương thích IBM PC