aegir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aegir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aegir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aegir.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aegir

    Similar:

    tidal bore: a high wave (often dangerous) caused by tidal flow (as by colliding tidal currents or in a narrow estuary)

    Synonyms: bore, eagre, eager

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).