adust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adust.

Từ điển Anh Việt

 • adust

  /ə'dʌst/

  * tính từ

  cháy khô, khô nứt ra (vì ánh mặt trời...)

  buồn bã, u sầu, rầu rĩ (tính tình)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adust

  dried out by heat or excessive exposure to sunlight

  a vast desert all adust

  land lying baked in the heat

  parched soil

  the earth was scorched and bare

  sunbaked salt flats

  Synonyms: baked, parched, scorched, sunbaked

  burned brown by the sun

  of an adust complexion"- Sir Walter Scott