adulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adulator.

Từ điển Anh Việt

 • adulator

  /'ædjuleitə/

  * danh từ

  kẻ nịnh hót, kẻ nịnh nọt, kẻ bợ đỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adulator

  Similar:

  flatterer: a person who uses flattery