adoptive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adoptive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adoptive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adoptive.

Từ điển Anh Việt

 • adoptive

  /ə'dɔptiv/

  * tính từ

  nuôi; nhận nuôi

  adoptive son: con trai nuôi

  adoptive father: bố nuôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adoptive

  of parents and children; related by adoption

  adoptive parents

  Antonyms: biological

  Similar:

  adopted: acquired as your own by free choice

  my adopted state

  an adoptive country

  Antonyms: native