admiralty island nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admiralty island nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admiralty island giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admiralty island.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • admiralty island

    an Alaskan island in the Alexander Archipelago near Juneau

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).