adenoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adenoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adenoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adenoma.

Từ điển Anh Việt

  • adenoma

    * danh từ

    số nhiều adenomas, adenomata

    u tuyến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adenoma

    a benign epithelial tumor of glandular origin