adaption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaption.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adaption

    Similar:

    adaptation: the process of adapting to something (such as environmental conditions)

    Synonyms: adjustment

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).