adalia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adalia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adalia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adalia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adalia

    genus of ladybugs

    Synonyms: genus Adalia

    Similar:

    antalya: a port city in southwestern Turkey on the Gulf of Antalya

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).