antalya nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antalya nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antalya giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antalya.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antalya

    a port city in southwestern Turkey on the Gulf of Antalya

    Synonyms: Adalia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).