actuarially determined liabilities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actuarially determined liabilities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actuarially determined liabilities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actuarially determined liabilities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actuarially determined liabilities

    * kinh tế

    dự trữ chắc chắn