acrocarpus fraxinifolius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrocarpus fraxinifolius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrocarpus fraxinifolius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrocarpus fraxinifolius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acrocarpus fraxinifolius

    Similar:

    shingle tree: East Indian timber tree with hard durable wood used especially for tea boxes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).