acorn tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acorn tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acorn tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acorn tube.

Từ điển Anh Việt

 • acorn tube

  (Tech) đèn hạt dẻ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acorn tube

  * kỹ thuật

  điện:

  đèn điện từ nhỏ

  toán & tin:

  đèn điện tử nhỏ

  điện tử & viễn thông:

  đèn quả đấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acorn tube

  a small vacuum tube; used at high frequencies