achaea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achaea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achaea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achaea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • achaea

    a region of ancient Greece on the north coast of the Peloponnese

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).