acedia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acedia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acedia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acedia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acedia

    Similar:

    sloth: apathy and inactivity in the practice of virtue (personified as one of the deadly sins)

    Synonyms: laziness

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).