accesion rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accesion rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accesion rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accesion rate.

Từ điển Anh Việt

  • Accesion rate

    (Econ) Tỷ lệ gia tăng lao động.

    + Số lượng những người thuê mới mỗi tháng tính theo tỷ lệ phần trăm tổng số việc làm do Bộ lao động Mỹ thống kê.