accesions tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accesions tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accesions tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accesions tax.

Từ điển Anh Việt

  • Accesions tax

    (Econ) Thuế quà tặng.

    + Thuế đánh vào quà tặng và tài sản thừa kế.