acapulco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acapulco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acapulco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acapulco.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acapulco

    a port and fashionable resort city on the Pacific coast of southern Mexico; known for beaches and water sports (including cliff diving)

    Synonyms: Acapulco de Juarez

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).