acacia gum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acacia gum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acacia gum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acacia gum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acacia gum

    * kinh tế

    nhựa cây keo