absterge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absterge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absterge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absterge.

Từ điển Anh Việt

  • absterge

    /əb'stə:dʤ/

    * ngoại động từ

    tẩy, làm sạch