abstergent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstergent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstergent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstergent.

Từ điển Anh Việt

 • abstergent

  /əb'stə:dʤnt/

  * tính từ

  tẩy, làm sạch

  * danh từ

  (y học) thuốc làm sạch (vết thương)