absently nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absently nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absently giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absently.

Từ điển Anh Việt

  • absently

    /'æbsəntli/

    * phó từ

    lơ đãng

Từ điển Anh Anh - Wordnet