abscess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abscess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abscess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abscess.

Từ điển Anh Việt

 • abscess

  /'æbsis/

  * danh từ

  (y học) áp xe

  (kỹ thuật) chỗ rỗ (ở kim loại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abscess

  symptom consisting of a localized collection of pus surrounded by inflamed tissue